درود بر همدل آریایی

آوای نخلستون
گل با درود بر همدل آریایی گل
گل یه شب مهتاب
گل ماه میاد تو خواب
گل منو می بره کوچه به کوچه
گل باغ انگوری باغ آلوچه
گل دره به دره صحرا به صحرا
گل اونجا که شبها پشت بیشه ها
گل یه پری میاد ترسون و لرزون
گل پاشو میزاره تو اب چشمون
گل شونه می کنه موی پریشون
گلگلگلگلگلگلگل
گل یه شب مهتاب
گل ماه میاد تو خواب
گل منو می بره ته اون دره
گل اونجا که شبها یکه و تنها
گل تک درخت بید
گل شاد و پر امید
گل می کنه به ناز
گل دستشو دراز
گل که یه ستاره بچکه مثل یه چیکه بارون
گل یه جای میوه ش سر یه شاخه س
گلگلگلگلگلگلگلگلگلگل
گل یه شب مهتاب
گل ماه میاد تو خواب
گل منو می بره
گل از توی زندون
گل مثل شب پره
گل با خودش بیرون
گل می بره اونجا که شب سیاه
گل تا دم سحر شهیدای شهر
گل با فانوس خون
گل جار می کشن
گل تو خیابونا
گل سر میدونا
گل عمو یادگار مرد کینه دار
گل مستی یا هشیار
گل خوابی یا بیدار
گل مستیم و هشیار شهیدای شهر
گل خوابیم و بیدار شهیدای شهر
 

                                                 از:سوشیانت                         

/ 2 نظر / 31 بازدید
نرگس

اتفاقا این روزها درباره فرهاد مهراد فکر می کردم که این روزها چه قدر جایش خالی است. نسل ما از کره گی آفتابه نداشت. طنزی درباره نسل زیادی

بی تا

این شمع واسه کی میسوزه؟