عاشقانه

  

ای قلم یاریم کن تا بنگارم دردم را بر صفحه  سپید کاغذ بگویم از از دل

هایی که سنگ شده اند.

 قدم هایی که عشق را لگد مال می کنند

قلب هایی که فقط صدای شکستنشان به گوش می رسد.

بیا عادت نکنیم که بی سلام از کنار هم بگذریم

عادت نکنیم به بی عشقی

عادت نکنیم به اکواریوم های شیشه ای

بلکه باز هم عادت کنیم که اسممان روی لب هایمان جاری باشد.

شب ها به یاد چشم بر هم بگذاریم و به امید فردای نزدیکتر یاد هم را در

آغوش کشیم.

و من مثل هر بار به اندازه بر هم زدن پلک چشمم

به اندازه  یک دلتنگی عاشقانه دلم برایت تنگ شده

می گویم تا همه آیینه ها بدانند می گویم چون هنوز هم می خواهم نرم

 و آهسته عاشقت باشم.

  

/ 1 نظر / 48 بازدید
سوشیانت

[گل] با درود بر همدل آریایی [گل] [گل] یه شب مهتاب [گل] ماه میاد تو خواب [گل] منو می بره کوچه به کوچه [گل] باغ انگوری باغ آلوچه [گل] دره به دره صحرا به صحرا [گل] اونجا که شبها پشت بیشه ها [گل] یه پری میاد ترسون و لرزون [گل] پاشو میزاره تو اب چشمون [گل] شونه می کنه موی پریشون [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] یه شب مهتاب [گل] ماه میاد تو خواب [گل] منو می بره ته اون دره [گل] اونجا که شبها یکه و تنها [گل] تک درخت بید [گل] شاد و پر امید [گل] می کنه به ناز [گل] دستشو دراز [گل] که یه ستاره بچکه مثل یه چیکه بارون [گل] یه جای میوه ش سر یه شاخه س [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] [گل] یه شب مهتاب [گل] ماه میاد تو خواب [گل] منو می بره [گل] از توی زندون [گل] مثل شب پره [گل] با خودش بیرون [گل] می بره اونجا که شب سیاه [گل] تا دم سحر شهیدای شهر [گل] با فانوس خون [گل] جار می کشن [گل] تو خیابونا [گل] سر میدونا [گل] عمو یادگار مرد کینه دار [گل] مستی یا هشیار [گل] خوابی یا بیدار [گل] مستیم و هشیار شهیدای شهر [گل] خوابیم و بیدار شهیدای شهر [گل] آخرش یه شب ماه م