گیرم...

     گیرم که پس این سرخی غروب رازی نهفته باشد

گیرم که سایه ها هم می توانند

                        با خود سایه ای به ارمغان آورند

گیرم که اشک بتواند جواب غم عشق را بدهد

مگر فایده ای دارد بی فایده گریه کردن؟

                 مگر فایده ای دارد بی فایده خندیدن؟

در عجبم از این آدمیان به ظاهر زنده

غرقند در دریای طوفانی بی خیالی خود

                                             اما خوش به حالشان...

                                                                 از: غ ح پ

/ 0 نظر / 16 بازدید