دیدار

    اگر به دیدارم آمدی

          برایم شاخه گلی بیاور

                   و یک آیینه

       

 تا درون آن به صحنه خوشبختی بنگرم

            در روزگاری که صداقت از یاد رفته

 

به که بگویم

     که به تو عاشقترینم

                                                              

 

/ 0 نظر / 14 بازدید