بهاره دختری از نخلستونای گرم جنوب

درود بر همدل آریایی

درود بر همدل آریایی

آوای نخلستون
گل با درود بر همدل آریایی گل
گل یه شب مهتاب
گل ماه میاد تو خواب
گل منو می بره کوچه به کوچه
گل باغ انگوری باغ آلوچه
گل دره به دره صحرا به صحرا
گل اونجا که شبها پشت بیشه ها
گل یه پری میاد ترسون و لرزون
گل پاشو میزاره تو اب چشمون
گل شونه می کنه موی پریشون
گل گل گل گل گل گل گل
گل یه شب مهتاب
گل ماه میاد تو خواب
گل منو می بره ته اون دره
گل اونجا که شبها یکه و تنها
گل تک درخت بید
گل شاد و پر امید
گل می کنه به ناز
گل دستشو دراز
گل که یه ستاره بچکه مثل یه چیکه بارون
گل یه جای میوه ش سر یه شاخه س
گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل
گل یه شب مهتاب
گل ماه میاد تو خواب
گل منو می بره
گل از توی زندون
گل مثل شب پره
گل با خودش بیرون
گل می بره اونجا که شب سیاه
گل تا دم سحر شهیدای شهر
گل با فانوس خون
گل جار می کشن
گل تو خیابونا
گل سر میدونا
گل عمو یادگار مرد کینه دار
گل مستی یا هشیار
گل خوابی یا بیدار
گل مستیم و هشیار شهیدای شهر
گل خوابیم و بیدار شهیدای شهر
 

                                                 از:سوشیانت                         

+ بهاره ; ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
comment نظرات ()